top of page

De grote drie 

Mijn werkzaamheden als docent en trainer 

Albeda.jpg
Alsare Academie.png
Bisbee flexonderwijs.png
 • begeleiden van de mentoren: procedures ontwikkelen, bewaken en uitleggen, inwerken nieuwe mentoren, aanspreekpunt bij problemen; 

 • lesgeven aan twee WEB-groepen: A1-A2 en A2-B1;

 • coachen van de studenten uit bovenstaande groepen;

 • examens afnemen spreken en gesprekken; nakijken examens schrijfvaardigheid.  

 • lesgeven aan een WEB-groep: AO-A1; 

 • verzorgen van trainingen beroepsgericht Nederlands aan medewerkers van Alsare;

 • het ontwikkelen van extra lesmateriaal bij de gebruikte methodes. 

 • verzorgen van trainingen binnen het NT2-onderwijs: differentiëren en NT2-didactiek;

 • het geven van trainingen binnen het vo en mbo: coachend lesgeven en Taalgericht vakonderwijs

 • coachen van NT2-docenten;

 • lesbezoeken voor keurmerk Blik op Werk. 

bottom of page